Bắc Kạn: Tăng cường đấu tranh phòng, chống luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của thế lực thù địch

Đây là một trong những định hướng tuyên truyền được lãnh đạo Ban Tuyên giáo ủy Bắc Kạn nhấn mạnh tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2022, tổ chức ngày 16/9.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh trên địa bàn thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nội dung 02 chuyên đề: Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua; nhiệm vụ trong thời gian tới; Tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây, dự báo tình hình Trung Quốc và định hướng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; tuyên truyền Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Một số nội dung tuyên truyền khác cũng được nhấn mạnh tại Hội nghị gồm: những điểm mới trong các cghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII) và chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tình hình triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022-2023; chủ trương phát triển du lịch, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền…