Bắc Kạn: Linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong triển khai công tác tuyên giáo

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn mạnh yêu cầu nêu trên tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2023 diễn ra chiều 12/4.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/2023, ngành Tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên giáo; tích cực tham mưu việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao tính kịp thời trong công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Công tác khoa giáo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp được quan tâm… Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền…

Đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn yêu cầu đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh bám chắc sự chỉ đạo của cấp ủy, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong triển khai nhiệm vụ.

Trong đó, cần tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn năm 2023 về “nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Tập trung tuyên truyền phong phú, đa dạng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Kạn cũng như một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Hoàng Tinh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi, giải đáp và thông tin về nghiệp vụ công tác tuyên giáo./.