Bắc Kạn: Giao ban công tác tuyên giáo quý 3/2022

Trong quý 3/2022, ngành Tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên giáo; tích cực tham mưu việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đây là kết quả được nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 3/2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức ngày 20/9.

Quang cảnh Hội nghị.

Cũng theo báo cáo tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chú trọng đổi mới, nâng cao tính kịp thời trong công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác đấu tranh chống thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch; tăng cường định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được quan tâm chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan tư pháp cùng cấp được quan tâm… Qua đó, góp phần tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, uy tín, vị trí của ngành Tuyên giáo ngày càng được nâng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại hạn chế của công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là: Hoạt động tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo có lúc chưa chủ động, nội dung chất lượng chưa cao; Chưa có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối Khoa giáo trong công tác kiểm tra việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo có lúc chưa thường xuyên…

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4, đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác tuyên giáo năm 2022 để đôn đốc hoàn thành, chủ động xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023; tham gia đóng góp ý kiến vào Hướng dẫn công tác tuyên giáo của tỉnh để sớm ban hành và triển khai; đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tăng cường hình thức tuyên truyền trực quan; tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề, vụ việc phức tạp…/.