Bà Rịa – Vũng Tàu: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III

Ngày 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong quý III, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, công tác tuyên giáo đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Công tác tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước được quan tâm, thực hiện. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội được tăng cường; đồng thời tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng...

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu ngành tuyên giáo cần quan tâm, thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: triển khai các đợt sinh hoạt chính trị bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn; đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương./.