Bà Rịa - Vũng Tàu: Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ngày 13/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp các đơn vị tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2023, định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị.

Trong tháng 8/2023, các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt chỉ đạo, định hướng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền. Báo chí kịp thời thông tin tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phản ánh khá toàn diện kết quả đạt được của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Các cơ quan báo chí của Trung ương, báo ngành, địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh thông tin, phản ánh đa chiều về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động nổi bật, vụ việc nảy sinh trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về định hướng tuyên truyền thời gian tới, chuẩn bị tổ chức giao ban báo chí quý III/2023 và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền kết quả sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, kết quả thực hiện và thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"; theo dõi, phản ánh khách quan, trung thực những sự vụ, sự việc phát sinh trên địa bàn, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có thêm thông tin và định hướng chỉ đạo kịp thời./.