Bà Rịa – Vũng Tàu: 150 đại biểu tham gia tập huấn kỹ năng nghiệp vụ báo cáo viên

Trong hai ngày 15 và 16/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở năm 2023.

Quang cảnh Lớp tập huấn.

Tham dự Lớp tập huấn có 150 đại biểu là các báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cơ sở; đại diện Ban Tuyên giáo Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi 4 chuyên đề, bao gồm: Kỹ năng lựa chọn nội dung và xây dựng đề cương tuyên truyền miệng; kỹ năng phát biểu khi đối thoại với người nghe, điều khiển sự chú ý và trả lời câu hỏi; kỹ năng diễn đạt, trình bày, xây dựng bài giảng điện tử trong công tác tuyên truyền miệng; một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động góp phần xử lý điểm nóng.

Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp, bổ sung và cập nhật những kiến thức mới, các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền miệng; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.