10 năm Luật Biển Việt Nam

10 năm thi hành Luật Biển Việt Nam cho thấy, đây là bước tiến quan trọng trong những đóng góp của Việt Nam nhằm thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; hoàn thiện hệ thống pháp lý trong việc khai thác, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển bền vững của Việt Nam; đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biển và đại dương trên tinh thần hữu nghị, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.